رسيدگي به شكايات

 

 

در راستاي سياست پاسخگوئي و بمنظور تكريم و پيگيري درخواستهاي شما از شركت شهركهاي صنعتي استان، "دفتر پيگيري و رسيدگي به شكايات" در سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي  تشكيل گرديده است.

 

شما كاربر محترم مي توانيد درخواستهاي مكتوب خود را بمنظور پيگيري و رسيدگي و اعلام نتيجه از طريق پست، دورنگار و پست الكترونيك به اين دفتر ارسال نماييد.

 

آدرس: اردبیل-شهرک کارشناسان (اداری بعثت)-شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

 

دورنگار:   33742127-045

 

 

پست الكترونيك: peigiri@ardabiliec.ir

   دانلود : form shekayat.doc           حجم فایل 46 KB