دفاتر كار مجازي(SME)

رشد و توسعه فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات به ويژه گسترش روزافزون شبكه اينترنت فضايي را فراهم كرده است تا افراد سازمانها و شركتهاي مختلف بتوانند قسمت زيادي از تعاملات و نيازهاي اطلاعاتي خود را از طريق شبكه اينترنت شكل دهند.

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي استان اردبیل در راستاي طلاع رساني بهتر و كارآمدتر اقدام به طراحي و واگذاري دفاتر كار الكترونيكي مجازي
رایگان
به صنايع كوچك و متوسط نموده است.

حضور فعال صنايع مستقر در شهركهاي صنعتي و همچنين صنايع كوچك و متوسط كشور نقطه ورود دسترسي به اطلاعات و برقراري ارتباط با تمام واحدهاي موجود در شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك و متوسط كل كشور خواهد بود.

قابل توجه مي باشد كه بدانيم خدمات اين سايت به شكلي ساده و كارآمد ارايه ميشوند. واحدهاي صنعتي عضو اين سايت بدون تقبل هيچگونه هزينه اي از پشتيباني فني و تجاري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نيز برخوردار خواهند شد بدين ترتيب كه هر واحد صنعتي مي تواند تنها از طريق عضويت در اين پايگاه صاحب يك دفتر كار مجازي و يك سايت اطلاع رساني شود و از امكاناتي از قبيل معرفي محصولات و خدمات خود و تامين نيازهاي ارتباطي و كاري توسط ايميل و تابلوهاي پيام و ...بهره گيرد.سايت اختصاصي هر واحد نيز باعث تامين هويت الكترونيكي واحدها گشته و نقطه تماس اختصاصي براي تعامل با مراجعين واحد صنعتي ميباشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و عضویت در این دفاتر مجازی با آقای مهندس بهرام قهاري (واحد انفورماتیک شرکت) به شماره تلفن 04533742130 تماس حاصل فرمایید.