پیام مدیر عامل

 

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس خداوند یکتا را که توفیق خدمت به كارآفرينان و صنعتگران اين استان ولايتمدار را نصیب ما نموده است. توسعه بخش صنعت در سالهاي اخير امري است كه در سايه الطاف الهي و سعي و تلاش كارآفرينان و صنعتگران زحمت كش اين بخش و برنامه هاي حمايتي مسئولين شكل گرفته است. شرکت شهركهاي صنعتي اردبيل نيز در چارچوب وظايف با تكيه بر توانمنديهاي خود و بهره گيري از ظرفيت هاي علمي و اجرايي استان، زمينه شكل گيري و توانمندسازي صنايع كوچك و همچنين ايجاد و توسعه شهركها و نواحي صنعتي را دنبال مي كند. این شرکت افتخار دارد تا در سایه توجهات خداوند و با تلاش خستگی ناپذیر فرزندان این مرز و بوم، با فراهم نمودن امکانات زیربنائی در شهرکهاو نواحی  صنعتی استان پذیرای حضور شما سرمایه گذاران ،کار آفرینان و صنعتگران باشد.دستان گرم تمامي صنعتگران و كارآفرينان را براي سرمايه گذاري و زدودن بيكاري در اين استان را به گرمي مي فشاريم و از درگاه احديت خواستار موفقيت براي اين عزيزان را داريم.

 

مديرعامل و رئيس هيات مديره