اطلاعات تماس

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

آدرس: اردبیل-شهرک اداری کارشناسان-میدان مهارت-ساختمان شهرکهای صنعتی استان اردبیل 

تلفن تماس :33742124-045